Te koop: zeer gunstig gelegen beleggingsobject nabij de stad Middelburg

Het betreft een verpacht perceel grasland (huiskavel) van 14,7 ha, gelegen aan de Kanaalweg te Arnemuiden. Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Middelburg aan de rand van de stad Middelburg. Direct aan de andere zijde van de kanaaldijk bevindt zich het het bedrijventerrein Arnestein met insteekhaven, aansluitend aan het Kanaal door Walcheren. Het stadscentrum van Middelburg bevindt zich hemelsbreed op circa 2 km afstand.

Omschrijving:
Het perceel is in gebruik als grasland ten behoeve van een melkveehouderijbedrijf. Het perceel is regulier verpacht aan de eigenaren van dit bedrijf. De pachtprijs is conform het pachtnormbesluit (regionorm 2021: € 471,– per ha).

Het perceel betreft feitelijk de huiskavel van het bedrijf. De grondsoort betreft lichte klei. De afslibbaarheid ligt op circa 60%. Het perceel is prima geschikt voor grasland, maar is niet geschikt voor akkerbouwdoeleinden. Het perceel is door de pachter gedraineerd. Ontsluiting van het perceel is mogelijk middels meerdere dammen op de openbare weg en via het bouwblok van de pachter.

Bestemming:
Het perceel is gelegen in het op 28 september 2009 vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Middelburg en heeft volgens dit plan de bestemming “Agrarisch – Landschapswaarden” met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie – 3” en de gebiedsaanduiding “geluidzone – industrie”.

Bijzonderheden:
– Zeer gunstig gelegen, pal tegenaan de stad Middelburg;
– Grenst aan het Kanaal door Walcheren en bedrijventerrein Arnestein.

Aanvaarding:
De aanvaarding van het perceel vind plaats in overleg, onder respectering van de (reguliere) pachtovereenkomst.

Koopsom:
De koopsom voor het verpachte perceel grasland bedraagt € 5,50 per m², zijnde voor het totaal van 14.76.00 ha: € 811.800,– kosten koper.

Inlichtingen:
Neem voor nadere informatie gerust contact met ons op!

OVERDRACHT


Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 811.800,– k.k.

Beschikbaar

In overleg

AGRARISCHE PERCELEN


Type land

Type bodem

Weiland

Klei

KADASTRALE GEGEVENS


Arnemuiden, L, 133

14 ha 76 a 0 ca