RENTMEESTERS

Onze rentmeesters zijn beëdigd en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Rentmeesters zijn dé vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naar de stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieveranderingen, taxaties, onteigeningen, planschades en pachtzaken, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundige onontbeerlijk. Vanuit hun rol als gebiedsregisseur zijn onze rentmeesters u hierbij dan ook graag van dienst.

Beheer en Pachtzaken | Bemiddeling bij aan- en verkoop vastgoed | Grondverwerving

BEHEER EN PACHTZAKEN

Onze rentmeesters nemen het volledige beheer van uw vastgoed en/of grondposities uit handen. Zowel op administratief gebied, als het uitvoerend beheer en onderhoud.

Denk hierbij aan:

 • Verpachting van jaar tot jaar op basis van geliberaliseerde pachtovereenkomsten.
 • Organiseren en (laten) uitvoeren van de jaarlijkse agrarische exploitatie.
 • Bewaken, controleren, aanpassen en/of afkopen van historische gebruiksafspraken en rechten van bijvoorbeeld voormalige eigenaren.
 • Innen van pachtgelden.
 • Voeren van de financiële pachtadministratie.
 • Opstellen van jaarlijkse beheerrapportages.
 • Opstellen van pachtbeëindigingsovereenkomsten.
 • Controleren van opleveringen bij beëindigen van pacht- en of gebruiksovereenkomsten.
 • Zorgdragen voor registratie bij de grondkamer.
 • Onderhouden van contacten met pachters, huurders en vertegenwoordigers van de overheid.
 • Planning en aanbesteden van onderhoud aan de opstallen.

Beheer is maatwerk. Voor de één is flexibiliteit en snelle beschikbaarheid belangrijk, voor de ander een optimale agrarische exploitatie of de zorgvuldige bestendiging van een familiebezit. In samenspraak stemmen wij onze diensten dan ook zorgvuldig af op uw wensen.

BEMIDDELING BIJ AAN- EN VERKOOP VASTGOED

Onze rentmeesters bemiddelen bij aan- en verkoop van landelijk gelegen vastgoed. Samen met onze opdrachtgever bepalen we een passende werkwijze voor het behalen van een zo gunstig mogelijk resultaat. Na het vaststellen van de waarde van het object, voeren wij namens u de onderhandelingen. Vervolgens dragen wij zorg voor het opstellen van de koopovereenkomst en de begeleiding van de juridische en feitelijke levering.

GRONDVERWERVING

Publieke en private partijen kunnen bij ons terecht voor grondverwerving ten behoeve van de aanleg van bedrijfsterreinen, recreatie, woningbouw, herontwikkeling, gebiedsontwikkeling en natuur.

Wij stellen een kostenraming op van de totale verplaatsingskosten (haalbaarheidsstudie). Indien op basis hiervan wordt besloten om over te gaan tot daadwerkelijke verwerving, voeren wij de onderhandelingen met eigenaren en gebruikers en dragen we eveneens zorg voor het afwikkelen van de aankoop tot aan de notaris toe.