ZAAMSLAGSEDIJK 1, ZAAMSLAG

TERUG NAAR AANBOD>>Previous
Next

Te koop: een agrarisch bouwblok met woonhuis, landbouwschuur, overige opstallen en landbouwgrond. Totaal groot: 11 ha 93 are 45 ca.

In het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen, gelegen tussen de dorpen Zaamslag en Vogelwaarde, bieden wij u aan een agrarische onbewoonde bedrijfswoning met landbouwschuur, wagenhuis, overige bijgebouwen, bijbehorende (onder)grond, erf, landbouwgrond en dijkpercelen. Het geheel heeft in totaal een oppervlakte van 119.345 m². 

Het woonhuis en de landbouwschuur dateren van omstreeks 1935.

Omgeving
Het object is landelijk gelegen, in het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen, nabij het dorp Zaamslag. Het dorp Zaamslag, dat op circa 3,5 kilometer afstand is gelegen, beschikt over een voor een dorp normaal aanbod aan voorzieningen. De steden Terneuzen en Axel, met een uitgebreid winkel- en voorzieningenaanbod, bevinden zich op 10 minuten rijafstand.

Bouwkenmerken
Agrarische bedrijfswoning: 
Bouwjaar: 1935
Inhoud: 410 m2
De woning is opgetrokken uit steen (steensmuren). De vloer is grotendeels van hout. Het dak is afgedekt met gebakken pannen op een houten dakbeschot. De ramen en kozijnen zijn van hout en voorzien van enkele beglazing en op de begane grond voorzien van rolluiken. De woning is voorzien van een CV-ketel, merk “Intergas”. 

Landbouwschuur:
Bouwjaar: 1935
Oppervlakte: 250 m2
De landbouwschuur is deels opgetrokken uit metselbaksteen en houten gepotdekselde delen. De spanten zijn van hout. Het mansardedak is geheel afgedekt met asbesthoudende golfplaten. De vloer is verhard met beton. Toegang geschiedt door stalen openslaande deuren. De landbouwschuur is in gebruik geweest voor de bewaring van aardappelen. 

Wagenhuis:
Bouwjaar: Onbekend
Oppervlakte: 455 m2
Het wagenhuis bestaat uit drie delen, opgetrokken uit voormalige houten telefoonpalen met stalen liggers. Het dak is afgedekt met asbesthoudende golfplaten en deels voorzien van tempex isolatieplaten. De vloer is onverhard (aarden vloer). De zijgevels zijn grotendeels uitgevoerd in damwandprofielplaten. Toegang geschiedt door middel van stalen schuifdeuren. Het gebouw is in gebruik (geweest) voor de stalling van landbouwmachines. 

Voormalig varkenshok:
Bouwjaar: Onbekend
Oppervlakte: ± 28 m2
Het voormalig varkenshok is opgetrokken uit steen en afgedekt met dakpannen. Dit bijgebouw verkeert in een slechte staat en is niet meer functioneel. Het aanwezige afdak is opgetrokken uit houten balken en afgedekt met asbesthoudende golfplaten.

Huiskavel:
Oppervlakte: ± 10.67.30 ha
Het perceel is gelegen direct naast en achter het agrarisch bouwblok aan de Zaamslagsedijk 1. Het betreft in principe één huiskavel. De grondsoort varieert van (licht)kleigrond tot (zware)zavel met een afslibbaarheid van 25-30%. Het perceel is meer dan 10 jaar geleden gedraineerd. De kavelvorm en vlakligging zijn goed te noemen. Het perceel is ontsloten via het erf en een dam op de Zaamslagsedijk. 

Dijkpercelen:
Oppervlakte: 0.76.15 ha
Het dijkperceel Terneuzen, S, 318 ligt naast het bouwblok en de landbouwgrond, afgescheiden doormiddel van een sloot. Het dijkperceel Terneuzen, S, 319 ligt er direct tegenover, aan de andere zijde van de dijk. Beide percelen zijn in gebruik (geweest) voor de beweiding van schapen. De perceeltjes zijn beide omheind en ontsloten op de Zaamslagsedijk. 

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Terneuzen. De bestemming van het bouwblok en achterliggende perceel landbouwgrond is “Agrarisch” met als dubbelbestemming “Waarde – Archeologie – 2”. De dijkpercelen zijn bestemd als “Verkeer” met dubbelbestemming “Waarde – Archeologie – 2” met de functieaanduiding “natuur – en landschapswaarden”. 

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot vermeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Neem contact met ons op voor meer informatie en mogelijkheden.

OVERDRACHT


Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 1.295.000 k.k.

Beschikbaar

In overleg

KADASTRAAL


Terneuzen, S, 1369

Terneuzen, S, 1371

Terneuzen, S, 318

Terneuzen, S, 319

1 ha, 60 a, 10 ca.

9 ha, 57 a, 20 ca.

0 ha, 37 a, 30 ca.

0 ha, 38 a, 85 ca.

BOUW


Hoofdfunctie

Woningtype

Bouwvorm

Bouwjaar

Agrarische bedrijfswoning

Vrijstaande woning

Bestaande bouw

1935

BUITENRUIMTE


Ligging                                        

Vrij uitzicht, buiten bebouwde kom en landelijk gelegen

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.


Neem contact met ons op voor de uitgebreide mogelijkheden!

PERCEEL GROND MET BOUWMOGELIJKHEDEN TE BRUINISSE

Te koop: perceel grond met bouwmogelijkheden te Bruinisse

 

Oppervlakte kavel
3.99.40 ha

Bestemming:
“Recreatie – Dagrecreatie” met de functieaanduiding “manege” en mogelijkheid van een bedrijfswoning en “Agrarisch”.

Neem voor de mogelijkheden (telefonisch) contact met ons op.

OVERDRACHT


Vraagprijs

Status

Aanvaarding

Prijs op aanvraag

Beschikbaar

In overleg

KADASTRALE GEGEVENS


Bruinisse, G, 821

3 ha 99 a 40 ca

EBERHARDTWEG 1, GOES

Te huur: 560 m² nieuw te bouwen kantoorruimte

 

Op een unieke zichtlocatie aan de snelweg A58 op bedrijventerrein “De Poel” te Goes bieden wij aan: 560 m² nieuw te bouwen kantoorruimte.

Recent is gestart met de nieuwbouw van dit representatieve, multifunctionele gebouw, de oplevering staat gepland voor eind december 2022. 

Te huur worden aangeboden de bovenste twee bouwlagen, elk met een oppervlakte van 280 m².

De kantoorruimtes zijn per bouwlaag bereikbaar, via de centrale entree met trappenhuis en personenlift.

Elke bouwlaag is voorzien van een eigen, afgewerkte toiletgroep (incl. MIVA-toilet). Verder zijn de ruimtes volledig vrij in te delen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek!

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ-model, eventueel aangevuld met bijzondere bepalingen vanuit de verhuurder.

De huurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor een periode van 5 (vijf) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 5 (vijf) jaar, tenzij partijen anders overeenkomen.

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Er zal een bankgarantie worden gevraagd ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 25,– per m² per jaar exclusief BTW.
Hieronder zijn inbegrepen:
– Onderhoud liftinstallatie;
– Onderhoud en schoonmaak gemeenschappelijke ruimten;
– Onderhoud gevels en daken;
– Glasbewassing buitenzijde;
– Inrichting en onderhoud buitenruimten;
– Overig klein onderhoud.

OMZETBELASTING
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

OPLEVERING
Na gereedkomen nieuwbouw, verwachting eind 2022.

STAAT VAN OPLEVERING
De oplevering van het gehuurde is in principe in casco staat, tenzij partijen anders overeenkomen.

OVERDRACHT


Huurprijs

Aanvaarding

 

Op aanvraag

Na gereedkomen nieuwbouw, verwachting eind 2022.

OPPERVLAKTEN


Oppervlakte

Circa 560 m²  

 

BOUW


Hoofdbestemming

Bouwvorm

Bouwjaar

Kantoorruimte

Nieuwbouw

2022

VOORZIENINGEN


Voorzieningen

Lift, toilet, pantry

OMGEVING


Ligging

Bedrijventerrein

Bereikbaarheid

 

Bedrijventerrein

De Poel

Bushalte op 500 m tot 1.000 m, NS Intercitystation op 2.000 m tot 3.000 m en snelwegafrit op minder dan 500 m

 

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

EBERHARDTWEG 1, GOES

Te huur: 4 multifunctionele bedrijfsunits op een unieke zichtlocatie op bedrijventerrein “De Poel” te Goes, direct nabij op- en afritten van de snelweg A58

 

Deze units maken onderdeel uit van de -in aanbouw zijnde- hoofdvestiging van Iwaarden Schilders.

De bouw is gestart in mei van dit jaar en naar verwachting zal oplevering plaatsvinden per eind december 2022. Voor de snelle beslisser kan het aanbrengen van specifieke huurderswensen door de huidige aannemer worden uitgevoerd.

Qua uitvoering zijn de 4 units vrijwel identiek:
– Circa 100 m² BVO (10 m x 9,95 m)
– Vrije hoogte van circa 6,75 meter
– Mogelijkheid voor het aanbrengen van een verdiepingsvloer
– Elke unit beschikt over 2 elektrisch bedienbare sectionaaldeuren (3,6 m x 4,5 m)
– Optioneel kan gekozen worden voor een glazen pui
– Afgewerkte meterkast (3 x 25A)
– Afgewerkte toiletruimte
– Voorbereiding voor vloerverwarming
– Ledverlichting

Elke unit beschikt over één eigen parkeerplaats. In overleg zijn extra parkeerplaatsen bij te huren.

HUURPRIJZEN (excl. BTW)
Unit 1: € 1.150,– per maand
Unit 2: € 1.000,– per maand
Unit 3: € 1.000,– per maand
Unit 4: € 1.250,– per maand

BESTEMMING
De units zijn gelegen binnen het bestemmingsplan “Afslag A58” en hebben de bestemming “Bedrijventerrein”. Binnen deze bestemming zijn bedrijven tot en met categorie 3.2 van de “Staat van Bedrijfsactiviteiten” toegestaan.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ-model, eventueel aangevuld met bijzondere bepalingen vanuit de verhuurder.

De huurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor een periode van 5 (vijf) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 5 (vijf) jaar, tenzij partijen anders overeenkomen.

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Er zal een bankgarantie worden gevraagd ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

OMZETBELASTING
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

OPLEVERING
Na gereedkomen nieuwbouw, verwachting eind 2022.

STAAT VAN OPLEVERING
De oplevering van het gehuurde is in principe in casco staat, tenzij partijen anders overeenkomen.

OVERDRACHT


Huurprijs

 

 

Aanvaarding

Unit 1: € 1.150,– per maand
Unit 2: € 1.000,– per maand
Unit 3: € 1.000,– per maand
Unit 4: € 1.250,– per maand

Na gereedkomen nieuwbouw, verwachting eind 2022.

OPPERVLAKTEN


Oppervlakte

Afmetingen

Hoogte

Circa 100 m² BVO 

10 m x 9,95 m

Vrije hoogte van circa 6,75 meter

BOUW


Hoofdbestemming

Bouwvorm

Bouwjaar

Bedrijfsunit

Nieuwbouw

2022

INDELING


 

Aantal bouwlagen

Parkeerfaciliteiten

1 bouwlaag

1 eigen parkeerplaats

OMGEVING


Ligging

Bedrijventerrein

Bereikbaarheid

 

Bedrijventerrein

De Poel

Bushalte op 500 m tot 1.000 m, NS Intercitystation op 2.000 m tot 3.000 m en snelwegafrit op minder dan 500 m

 

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

STATIONSWEG 8C, KRUININGEN

Te koop: Multifunctionele bedrijfsruimte op bedrijventerrein Nishoek

 

Het object heeft een totale oppervlakte van circa 835 m² (BVO), verdeeld over twee bouwlagen en is op dit moment onderverdeeld in meerdere “units” ten behoeve van opslag, werkplaats en kantoorruimtes c.a. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.133 m².

Gebouw:
– Opgetrokken uit een staalconstructie;
– Gevels uitgevoerd in metalen gevelbeplating en van binnenuit geïsoleerd;
– De begane grondvloer is uitgevoerd in beton en de verdiepingsvloer in hout;
– Geïsoleerd zadeldak, bestaande uit golfplaten en spandekens;
– Toegang geschiedt middels diverse overheaddeuren en loopdeuren.

Maatvoering:
– Begane grond: circa 590 m² BVO
– Verdieping: circa 245 m² BVO

Buitenterrein:
– Verhard met betonklinkers;
– Voorzien van een hekwerk en schuifpoort.

Bestemming:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Grote bedrijventerreinen 1e herziening” en heeft hierin de bestemming “Bedrijf” met de functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”.

De maximale bouwhoogte is 14 meter.

Oplevering:
In overleg.

Staat van oplevering:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft.

OVERDRACHT


Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 625.000,– k.k.

Beschikbaar

In overleg

OPPERVLAKTEN


Oppervlakte gebouw

Oppervlakte perceel

835 m² BVO

1.133 

 

BOUW


Hoofdbestemming

Bouwvorm

Bouwjaar

Bedrijfsobject

Bestaande bouw

1999

INDELING


Aantal bouwlagen

Parkeerfaciliteiten

2 bouwlagen

Ruim voldoende op eigen terrein

OMGEVING


Ligging

Bedrijventerrein

Bereikbaarheid

 

Bedrijventerrein

Nishoek

Bushalte, NS Intercitystation en snelwegafrit op 1.000 m tot 1.500 m

 

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

PERCEEL WEILAND, MIDDELBURG

Te koop: zeer gunstig gelegen beleggingsobject nabij de stad Middelburg

Het betreft een verpacht perceel grasland (huiskavel) van 14,7 ha, gelegen aan de Kanaalweg te Arnemuiden. Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Middelburg aan de rand van de stad Middelburg. Direct aan de andere zijde van de kanaaldijk bevindt zich het het bedrijventerrein Arnestein met insteekhaven, aansluitend aan het Kanaal door Walcheren. Het stadscentrum van Middelburg bevindt zich hemelsbreed op circa 2 km afstand.

Omschrijving:
Het perceel is in gebruik als grasland ten behoeve van een melkveehouderijbedrijf. Het perceel is regulier verpacht aan de eigenaren van dit bedrijf. De pachtprijs is conform het pachtnormbesluit (regionorm 2021: € 471,– per ha).

Het perceel betreft feitelijk de huiskavel van het bedrijf. De grondsoort betreft lichte klei. De afslibbaarheid ligt op circa 60%. Het perceel is prima geschikt voor grasland, maar is niet geschikt voor akkerbouwdoeleinden. Het perceel is door de pachter gedraineerd. Ontsluiting van het perceel is mogelijk middels meerdere dammen op de openbare weg en via het bouwblok van de pachter.

Bestemming:
Het perceel is gelegen in het op 28 september 2009 vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Middelburg en heeft volgens dit plan de bestemming “Agrarisch – Landschapswaarden” met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie – 3” en de gebiedsaanduiding “geluidzone – industrie”.

Bijzonderheden:
– Zeer gunstig gelegen, pal tegenaan de stad Middelburg;
– Grenst aan het Kanaal door Walcheren en bedrijventerrein Arnestein.

Aanvaarding:
De aanvaarding van het perceel vind plaats in overleg, onder respectering van de (reguliere) pachtovereenkomst.

Koopsom:
De koopsom voor het verpachte perceel grasland bedraagt € 5,50 per m², zijnde voor het totaal van 14.76.00 ha: € 811.800,– kosten koper.

Inlichtingen:
Neem voor nadere informatie gerust contact met ons op!

OVERDRACHT


Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 811.800,– k.k.

Beschikbaar

In overleg

AGRARISCHE PERCELEN


Type land

Type bodem

Weiland

Klei

KADASTRALE GEGEVENS


Arnemuiden, L, 133

14 ha 76 a 0 ca

KANAALPOLDERWEG 8, PHILIPPINE

Nieuw in de verkoop: Schitterend landhuis waar privacy, rust en ruimte gegarandeerd zijn!    

Landelijk gelegen, aan de rand van het Zeeuws-Vlaamse dorp Philippine wordt u aangeboden dit schitterende onder architectuur gebouwde landhuis met bijgebouwen. Volledig omgeven door groen zijn rust en privacy gegarandeerd op een kavel van 11.110 m². 

Voor paardenliefhebbers bestaat de mogelijkheid tot aankoop van nog eens bijna 3 hectare weiland.

Het landhuis is gebouwd in de periode 1978-1980 door en voor een aannemer. Er is dan ook uitsluitend gebruik gemaakt van eersteklas materialen. In 2005 is de keuken uitgebreid en gemoderniseerd en voorzien van een serre.  

Het landhuis heeft een geheel eigen karakter en kenmerkt zich als hét ultieme familiehuis. Het hoofdgebouw beschikt over ruim opgezette vertrekken, waaronder de mogelijkheid voor een slaapkamer (of eventueel kantoor) op de begane grond en vijf slaapkamers op de eerste verdieping. Ook het separate gastenverblijf beschikt over alle benodigde voorzieningen. 

Omgeving
Dit unieke object bevindt zich op nog geen kilometer afstand van Mosseldorp Philippine. Het dorp bevond zich tot 1952 aan open water en stond bekend om haar mosselhaven. Vandaag de dag kenmerkt Philippine zich nog steeds als hét Mosseldorp door aanwezigheid van de vijf beste mosselrestaurants van Nederland. 

Na een dag hard werken kunt u genieten in uw eigen schitterende, parkachtige tuin, maar ook het vooruitzicht op wandelen, fietsen, mountainbiken of paardrijden in de omliggende polders en het prachtige Natuurgebied De Braakman is meer dan aangenaam. 

Lekker uitwaaien of culinair genieten aan de kust? Bekende badplaatsen als Knokke en Cadzand bevinden zich op nog geen 30 minuten rijafstand. De stad Terneuzen, met een uitgebreid winkel- en voorzieningenaanbod, bevindt zich op 10 minuten rijafstand. Steden als Brugge, Gent en Antwerpen bereikt u in circa 45 minuten en via de Westerscheldetunnel is er een perfecte verbinding naar de Randstad. 

Graag verwelkomen wij u ter plaatse, zodat u het gevoel van rust en ruimte op deze prachtige locatie zelf kunt beleven. 

Bouwkenmerken
Bouwjaar: 1978-1980, de serre is aangebouwd in 2005.
Bouwwijze: Traditioneel gebouwd. Opgetrokken uit metselbaksteen met spouwmuren. De gevels zijn voorzien van fraaie details, zoals hanenkammen boven de kozijnen en vlechtwerk in de topgevels. 
De vloeren zijn van beton. 
De hardhouten ramen, deuren en kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing.
Dakbedekking: De daken zijn gedekt met gebakken pannen.
Voorzieningen: Verwarming en warmwatervoorziening geschieden middels CV-combiketels. Verder is de woning aangesloten op de nutsvoorzieningen en persriolering.

Indeling
Via de fraaie oprijlaan van kasseien komt u bij het ensemble van gebouwen, bestaande uit het hoofdgebouw met aan beide zijden een bijgebouw, rechts een grote, dubbele garage en links een gastenverblijf annex kantoor.

Parterre
U betreedt de woning via een royale inkom met een fraaie brede trapopgang en toilet. De hal geeft tevens toegang tot een vestiaire met aanpalende kantoorruimte. De royale woonkamer beschikt over openslaande deuren, een haard en een aanpalende eetkamer tevens voorzien van een sfeervolle haard. Via de eetkamer, alsook vanuit de inkom, heeft u toegang tot de ruim opgezette keuken met serre, vanwaar u prachtig uitzicht heeft over de parkachtige tuin. De luxe inbouwkeuken uit 2005 is voorzien van een granieten werkblad en alle benodigde inbouwapparatuur. Vanuit de keuken heeft u toegang tot het terras, de bijkeuken met separaat toilet en de kelder. 

1e Verdieping
Royale overloop met vide, master-bedroom met inloopkasten en fraaie eikenhouten vloer, badkamer met douche, dubbele wastafel en vrijhangend toilet en vier ruim bemeten slaapkamers. 

2e Verdieping
Ruime zolderverdieping, bereikbaar middels een vlizotrap. Deze ruimte biedt de mogelijkheid voor extra slaapkamers of ontspanningsruimte. 

Gastenverblijf
Deze ruimte heeft een oppervlakte van circa 55 m² en is thans in gebruik als gastenverblijf. Via de entree met toilet is er toegang tot het woonvertrek met keuken en een aanpalende badkamer. 
Deze ruimte is tevens prima geschikt als kantoor of praktijkruimte. 

Dubbele garage
De garage heeft een oppervlakte van circa 87 m² en is voorzien van 2 garagedeuren. 

Tuin
De prachtige parktuin met volwassen bomen en struiken is voorzien van verschillende terrassen. Tevens bestaat de mogelijkheid om het achtergelegen weiland van circa 2,7 hectare bij te kopen. Dit weiland is volledig omheind en omzoomd met bomen en bosschages. Informeer naar de mogelijkheden. 

OVERDRACHT

Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 1.450.000 k.k.

Beschikbaar

In overleg

 

OPPERVLAKTEN

Woonoppervlakte

Externe bergruimte

Inhoud

Perceeloppervlakte

 

320 m²

141 

1.440 m³

11.110 

BOUW

Hoofdfunctie

Woningtype

Bouwvorm

Bouwperiode

Woning

Landhuis, vrijstaande woning

Bestaande bouw

1978 – 1980

BUITENRUIMTE

Ligging                                        

Tuin

Vrij uitzicht, buiten bebouwde kom en landelijk gelegen

Tuin rondom

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

HAVENDIJK 15 EN 15A YERSEKE

Te koop: Unieke locatie, gelegen op de oesterputten in Yerseke.

Het object bestaat uit (voormalige) oesterloodsjes, oesterputten, bouwterrein en een eigen kade aan de insteekhaven. Deze locatie leent zich uitstekend voor watergebonden (bedrijfs)activiteiten of herontwikkeling in de toeristische sector.

Op het terrein zijn de volgende opstallen en voorzieningen aanwezig:

– Verwerkingsloods nr. 15 circa 165 m²
– Verwerkingsloods nr. 15A circa 95 m²
– Oesterputten circa 625 m²
– Terrein aan waterzijde circa 250 m²
– Kade aan insteekhaven circa 34 m1

Bestemming:
Het oesterputtencomplex is bestemd als “Bedrijf – Oesterputten”. Deze gronden zijn bestemd voor visserij- en visteeltbedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘Bedrijventerrein’. Binnen het bouwvlak geldt een maximum bebouwingspercentage van 85% met een maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale bouwhoogte van 6,5 meter. 

Oplevering:
In overleg. 

Staat van oplevering:
Verkoper verkoopt op basis van het “as is, where is” principe waarbij garanties vanuit verkoper niet of beperkt afgegeven worden, zowel qua omvang als tijd. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het “as is, where is” principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper. In aanvulling op het vorenstaande geeft de verkoper geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededeelt, of waarvan mededeling achterwege blijft. 

Wij bekijken graag samen met u de uitgebreide mogelijkheden.    

OVERDRACHT

Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 475.000,00 k.k.

Beschikbaar

In overleg

OPPERVLAKTEN

Oppervlakte

Verwerkingsloods nr. 15

Verwerkingsloods nr. 15A

Oesterputten

Bouwterrein aan waterzijde

Kade aan insteekhaven

2.114 m²

165 m²

95 m²

625 m²

250

34 m1

BOUW

Hoofdfunctie

Bouwvorm

Bouwperiode

Bedrijfsruimte

Bestaande bouw

1925

OMGEVING

Bereikbaarheid

NS Intercitystation en snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

SEPIA PARQ, YERSEKE

Te koop: Multifunctionele XXL Boxen voor particulier, ondernemer en belegger!         

Sepia Parq betreft de realisatie van 22 kwalitatief hoogwaardige opslagboxen op bedrijfsterrein Olzendepolder te Yerseke. De boxen zijn multifunctioneel inzetbaar voor het veilig stallen van bijvoorbeeld uw (bedrijfs)auto, aanhanger, boot, caravan, camper of huisraad. Maar ook voor de (startende) ondernemer die ruimte zoekt voor stalling van materiaal, machines of voorraad is een XXL Box op Sepia Parq uitermate geschikt.

De ruime boxen hebben een bruto afmeting van 9 x 3,48 x 3,48 m (L x B x H), een vrije doorrijhoogte van 2,95 m, zijn volledig geïsoleerd en voorzien van stroom en verlichting. Sepia Parq beschikt over camerabewaking. Het terrein is volledig omheind en afgesloten met een elektrische schuifpoort inclusief toegangscontrole, waardoor alleen bevoegden toegang hebben tot het terrein.

Sepia Parq beschikt daarnaast over een aparte, gemeenschappelijke ruimte met sanitaire voorzieningen. Door deelname aan de Vereniging van Eigenaren heeft u geen omkijken naar beheer, buitenonderhoud en verzekering van uw box.

Locatie
Sepia Parq ligt op het moderne en nieuwste bedrijfsterrein van Yerseke. De jachthaven ligt op korte afstand, maar ook het dorpscentrum met diverse voorzieningen en de woonwijken zijn dichtbij.

Solide belegging
Heeft u zelf geen gebrek aan ruimte, maar bent u op zoek naar een leuke en solide belegging met een aantrekkelijk rendement en weinig risico? Dan is investeren in een XXL Box voor de verhuur een uitstekende keuze.  

Volledig ontzorgd
Een XXL Box op Sepia Parq betekent:

– Extra ruimte dichtbij huis;

– Veilige opslag of stalling van uw eigendommen;

– Dé stap naar eigen werk-/bedrijfsruimte voor de startende ondernemer;

– Geen omkijken naar onderhoud en beheer, dat regelt de VvE;

– 24/7 beveiligde toegang.

Zie voor technische specificaties de complete brochure.

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden!

OVERDRACHT

Vraagprijs

Status

Aanvaarding

€ 49.500,- V.O.N.

Beschikbaar

In overleg

OPPERVLAKTEN

Oppervlakte

Inhoud

Doorrijhoogte

L x B x H 

 

31 m²

109 m³

2.95 m 

9 m x 3,48 m x 3,48 m

 

ENERGIE

Energielabel

Niet beschikbaar

BOUW

Hoofdfunctie

Bouwvorm

Bouwperiode

Opslagbox

Nieuwbouw

2021

INDELING

Voorzieningen

 

 

 

Gezamenlijke voorzieningen

  • Geïsoleerde handbediende sectionaaldeur
  • LED-verlichting
  • 2 dubbele wandcontactdozen
  • Ventilatierooster
  • Versterkte vloerbelasting tot 5 kN/m²
  • Algemene sanitaire ruimte met toilet, wastafel en uitstortgootsteen
  • Technische ruimte met tussenmeters
  • Volledig afgesloten en verlicht buitenterrein
  • Camerabewaking
  • 8 parkeerplaatsen
 
OMGEVING

Bereikbaarheid

NS Intercitystation en snelwegafrit op 1500m tot 2000m

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

GRINTWEG 23, YERSEKE

Te huur: Zeer ruim en multifunctioneel bedrijfsobject, onder andere bestaande uit: (voedsel)verwerkingsruimtes, koelcellen, vriescel, opslagruimte, kantoorruimte en (verhard) buitenterrein.

De bebouwing heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 3.800 m². Het totale perceel heeft een oppervlakte van 26.539 m². Er zijn dan ook nog ruime bebouwingsmogelijkheden.

Het complex is tot voor kort in gebruik geweest als schelpdierenconservenfabriek c.a.

Ligging en bereikbaarheid
Het object is gelegen aan de rand van Yerseke in een gemengd gebied van wonen en bedrijvigheid.
Op- en afritten van en naar de snelweg A58 bevinden zich op circa 3 kilometer afstand.

Gebouwen
Opslaghal:
Bouwjaar: plm. 1995
Oppervlakte: plm. 1.480 m²
De opslaghal is onderheid en opgebouwd uit een gegalvaniseerde staalconstructie met wanden van sandwichpanelen. Het dak is uitgevoerd in staal en geïsoleerd. De betonvloer is gevlinderd. Tevens bevindt zich in de hal een koelcel (plm. 400 m²). De hal heeft een hoogte van plm. 8 meter.

Overkapping:
Bouwjaar: plm. 1995
Oppervlakte: plm. 285 m²
Opgebouwd uit een staalconstructie. Het stalen dak is afgedekt met bitumineuze dakbedekking en een lichtkoepelstraat. De verharding bestaat uit asfaltverharding. De hoogte bedraagt plm. 5,5 meter.

Conservenfabriek:
Bouwjaar: plm. 1986
De hal bestaat uit een onderheide gegalvaniseerde staalconstructie. De wanden zijn opgetrokken uit kunststof sandwichpanelen (ROMA). Het geïsoleerde stalen dak is afgedekt met bitumineuze dakbedekking. De onderheide betonvloer in de verwerkingsruimte is voorzien van een slijtvaste coating met afvoergoot. De verwerkingsruimte is geconditioneerd.
Het geheel voldoet aan de eisen voor de verwerking van voedingsmiddelen (IFS). De overige ruimtes, zoals de inpakruimte, kookruimte en het ketelhuis worden afgescheiden door middel van tussenzetwanden. In de hal bevinden zich tevens een aparte vriescel, laboratorium/kantoor, inpakafdeling en een volledig steriele inpakruimte. De hoogte van de bedrijfshal bedraagt plm. 7 meter.

Afmetingen conservenfabriek (BVO):
Koelcel: ± 254 m²
Vriescel: ± 160 m²
Steriele inpakruimte: ± 36 m²
Inpakruimte: ± 458 m²
Laboratorium/kantoor: ± 19 m²
Verwerkingsruimte: ± 696 m²
Kookruimte: ± 75 m²
Ketelhuis: ± 48 m²
Totaal: ± 1.746 m²

Kantoorruimtes c.a.:
Bouwjaar: plm. 1986
Oppervlakte: plm. 253 m²
Het aangebouwde kantoor is uitgevoerd in metselbaksteen (spouwmuren). Het dak is afgedekt met bitumineuze dakbedekking. De hal, kantoorruimtes, pantry, kantine, toiletten en het laboratorium zijn voorzien van betegelde vloeren, systeemplafonds en inbouw tl-armaturen. In de pantry bevindt zich een keukenblokje. Verwarming van het kantoor geschiedt door middel van een CV-ketel. De warmwatervoorziening geschiedt via een boiler. Het geheel is voorzien van isolatie en dubbele beglazing.

Buitenterrein
Het buitenterrein rondom de gebouwen is verhard met stelconplaten, beton, betonklinkers en asfalt.
Het overige terrein is onverhard. Aan de voorzijde is het buitenterrein voorzien van twee toegangspoorten en een hekwerk. Tevens bevinden zich op het terrein een zuiveringsinstallatie met beluchtingstank, bezinkbassin en twee pompgebouwen met pompkelders. De tanks zijn in gebruik als waterbuffer.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Yerseke” van de gemeente Reimerswaal. Hierin heeft het object de bestemming “Bedrijf” met de functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf – 1” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie – 2”. Binnen de bestemming “Bedrijf” zijn toegestaan bedrijven uit ten hoogste categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’. De functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf – 1″ ziet toe op visverwerkingsbedrijven. Het bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 25.000 m², hiervan mag 70% worden bebouwd.
De maximale bouwhoogte bedraagt 8 meter.

Wij bekijken graag samen met u de uitgebreide mogelijkheden. 

 

OVERDRACHT

Huurprijs

Status

Aanvaarding

Op aanvraag

Beschikbaar

In overleg (deelhuur bespreekbaar)

OPPERVLAKTEN

Oppervlakte

Bedrijfshal 

Terrein

Kantoor

Perceel

3.818 m²

3.560 

22.700 

253 

26.539 m²

ENERGIE

Energielabel

Niet beschikbaar

BOUW

Hoofdfunctie

Bouwvorm

Bouwperiode

Bedrijfruimte

Bestaande bouw

1981 – 1990

INDELING

Voorzieningen

Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, toilet, pantry, inbouwarmaturen, mechanische ventilatie, te openen ramen

OMGEVING

Bereikbaarheid

Bushalte op 500 m tot 1000 m, NS Intercitystation op 3000 m tot 4000 m en snelwegafrit op 3000 tot 4000 m

Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Rijk taxateurs | adviseurs | rentmeesters B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.